Socialretsserien

Socialretserien er en bogserie, som behandler emner inden for det socialretlige område. Bøgerne er opbygget på en pædagogisk og struktureret måde og giver godt overblik over de enkelte, konkrete emner. Bøgerne kan bruges som værktøj i det daglige arbejde og giver en forståelse for reglernes anvendelse og fortolkning.  

 

Bøgerne er målrettet sagsbehandlere og studerende, som beskæftiger sig med de konkrete områder og andre med en faglig interesse for områderne. 

 

 

 

Forside produkter